zarządzanie bezpieczeństwem pracy

Stosowanie w firmie norm bezpieczeństwa i higieny pracy ma na celu umożliwić pracownikom wykonywanie ich pracy bezpiecznie i bez szkody dla zdrowia. Pomagamy Państwu zaplanować takie rozwiązania w firmie, by spełnione zostały wszystkie wymogi regulujących te kwestie ustaw, a ewentualne kontrole z Państwowej Inspekcji Pracy mogły jedynie potwierdzić wysoki poziom bezpieczeństwa w  Państwa firmie. Zapewniamy szkolenia z zakresu BHP i PPOż dla pracowników wszystkich poziomów organizacji , jak również specjalistyczne przygotowanie osób odpowiedzialnych w firmie za kontrolę i nadzór nad warunkami BHP. Zajmujemy się także audytem stanu BHP w firmach zarówno przemysłowych jak i handlowych.