układy zbiorowe

Wieloletnie doświadczenie w negocjacjach układów zbiorowych pozwala nam zaoferować nasze usługi w procesie samego planowania układu zbiorowego pomiędzy pracodawcą, a związkami zawodowymi. W drodze negocjacji i dyskusji pomagamy ustalić normy regulujące ważne dla obu stron kwestie,  takie jak przede wszystkim warunki wynagradzania za pracę,  przyznawania innych świadczeń związanych z pracą,  zasady i formy kształtowania warunków socjalno-bytowych dla pracowników, a także inne wzajemne zobowiązania stron stosunku pracy bądź sprawy nie uregulowane w przepisach prawa pracy w sposób bezwzględnie obowiązujący. Nasze usługi w tym względzie mogą także obejmować pełną obsługę prawną konstrukcji nowego dokumentu.