projekty rekrutacyjne

executive search

Menedżerowie i specjaliści wysokiej klasy są na wagę złota w obecnych, trudnych czasach a dotarcie do nich przeważnie jest trudne, gdyż osiągając sukcesy w obecnym miejscu pracy nie zawsze są oni skłonni do poszukiwania zmian. Opierając się na wiedzy naszych konsultantów, dogłębnej znajomości rynku a także bazie bezpośrednich kontaktów, identyfikujemy odpowiednich kandydatów, którzy swym doświadczeniem i umiejętnościami spełniają wysokie wymogi naszych Klientów. Inicjując dialog pomiędzy potencjalnym pracodawcą – naszym Klientem a kandydatami, umożliwiamy im dokonanie nowych wyborów, które skutkować będą nawiązaniem satysfakcjonującej obie strony współpracy. W czasie ostatniego roku obsadziliśmy m.in. następujące stanowiska : DYREKTOR HANDLOWY (spółka z grupy EDF),  DYREKTOR PERSONALNY (spółka z grupy TAURON),  KONTROLER ZARZĄDZANIA (sieć hipermarketów budowlanych), KIEROWNIK SPRZEDAŻY PROJEKTOWEJ (branża budownicza).

search & selection

Nasi konsultanci brali udział w kilku tysięcy rekrutacjach na stanowiska od kasjera-sprzedawcy czy ustawiacza pociągów poprzez specjalistów różnych dziedzin do dyrektorów zarządzających wszystkimi obszarami biznesu. Jesteśmy w stanie szybko ocenić przesłane do nas aplikacje i na tej podstawie wytypować odpowiednich kandydatów do dalszych etapów selekcji.