outplacement

W obecnych czasach odpowiedzialność społeczna firm przejawia się m. in. w łagodzeniu skutków koniecznych zmian organizacyjnych w firmie, przejawiających się na przykład zwolnieniami pojedynczych pracowników, lub też zwolnieniami grupowymi. Rozwiązania outplacementowe mają za zadanie z jednej strony podniesienie oceny firmy w oczach pracowników – jako firmy dbającej o zwalniane osoby, zapobieżenie ewentualnym niepokojom w firmie wywołanych zwolnieniami, jak również złagodzenie negatywnych skutków, w tym emocjonalnych, wśród osób zwalnianych. W zależności od potrzeb zarówno firmy jak i odchodzących pracowników, opracowujemy kompletne programy działań obejmujące m. in. tematykę odpraw dla odchodzących osób, doradztwo psychologiczne, finansowanie szkoleń oraz pomoc w poszukiwaniu nowych miejsc pracy. Dzięki odpowiedniemu programowi outplacementu odchodzący pracownicy mają możliwość zachowania w sposób płynny ciągłości zatrudnienia,  a pomoc i udzielone wsparcie pomagają im w efektywnym poszukiwaniu nowego zatrudnienia. W ciągu całego procesu odchodzenia pracownika/ów z firmy dbamy,  by wszystko przebiegało spokojnie i bezkonfliktowo dla obu stron.