odpowiedzialność społeczna

Pojęcie odpowiedzialności społecznej biznesu zdobywa w ostatnich latach coraz to większą popularność i staje się ważnym elementem zarządzania strategicznego. Coraz więcej przedsiębiorców zdaje sobie sprawę z tego,  że ich działalność powinna być budowana w oparciu o trwałe, silne i przejrzyste relacje,  zarówno z pracownikami, dostawcami, inwestorami,  ale przede wszystkim z klientami, całą społecznością lokalna czy administracją państwową.  Prospołeczne starania firm są z reguły długookresowymi działaniami, wymagającymi wcześniejszego zaplanowania a tym samym wzięcia pod uwagę całego lokalnego kontekstu wynikającego z otoczenia firmy. Pomagamy przeprowadzić taką analizę,  jak również wskazać możliwe propozycje działań, które przedstawią Państwa firmę jako przyjaznego pracodawcę, wpisującego się z powodzeniem w pozytywne tendencje nowoczesnego biznesu, co będzie mieć bezpośrednie przełożenie na wzrost kultury organizacyjnej w firmie,  a tym samym efektywność pracowników na wszystkich jej szczeblach. Potrafimy wdrażać w polskich warunkach najlepsze światowe rozwiązania. Posiadamy unikatową wiedzę w tym zakresie i z przyjemnością podzielimy się nią z Państwem.