mediacje i negocjacje społeczne

Konflikty można rozwiązać ku zadowoleniu wszystkich stron wykorzystując do tego celu mediacje za pomocą bezstronnego arbitra lub w toku bezpośrednich negocjacji. W przypadku powstania konfliktu w organizacji możemy pełnić rolę mediatora towarzyszącego stronom w procesie uzgodnień, usprawniającego komunikację między nimi,  identyfikującego kwestie sporne, potrzeby i kluczowe interesy każdej ze stron. Pomagamy spojrzeć na przedmiot sporu z kilku stron dbając o to, by wszystkie racje zostały wysłuchane i przedyskutowane, omówione różnorakie aspekty sytuacji a wypracowane rozwiązanie zadowalające w miarę możliwości wszystkie strony. W żadnym wypadku nie rozstrzygamy o słuszności racji którejś ze stron,  nie ingerujemy  również w proces podejmowania ostatecznej decyzji – pozwalamy natomiast na osiągnięcie kompromisu prowadzącego do rozwiązania konfliktu.
Możemy również pełnić funkcję reprezentanta w sporze lub procesie negocjacyjnym. Mamy wieloletnie doświadczenie w biznesie i negocjacjach, dlatego możemy pełnić funkcję  negocjatora w imieniu jednej ze stron negocjacji/sporu korzystnie przeprowadzając dla niego negocjacje w zakresie zarówno kontaktów kontrahentami i negocjacji nowych umów bądź też na przykład rokowania układów zbiorowych w firmie.